1033 Trexlertown Rd Trexlertown, PA 18087 610-398-0242 610-398-5543
Trexler Auto Sales
1033 Trexlertown Rd Trexlertown, PA 18087 610-398-0242
Store Hours:
Monday: 9:00 am - 5:00 pm
Tuesday: 9:00 am - 5:00 pm
Wednesday: 9:00 am - 5:00 pm
Thursday: 12:00 pm - 5:00 pm
Friday: 9:00 am - 5:00 pm
Saturday: 9:00 am - 3:00 pm
Sunday: Closed